ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 3 ช่อง 1.80×2.10 เมตร ยาว 6 เมตร พร้อมบริเวณโดยรอบ บริเวณถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1-0081 สายบ้านน้ำรอบ – ตำบลชุมตาบง อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่