เปิดโครงการคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ณ ห้องประชุมอุทัยธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอุทัยธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดโครงการคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โดยมีนางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มงานนิเทศฯ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะทำงาน และนักเรียนให้การต้อนรับ การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถของนักเรียนที่มีความบกพร่องให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่