เปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และประเพณีท้องถิ่น ณ ศูนย์ปฏิบัติการบูรณะชนบทดงขวาง

25 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการบูรณะชนบทดงขวาง นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และประเพณีท้องถิ่น โดยมีนายสุรยุทธ รุทระกาญจน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงานฯ โดยมีนายสิรภพ นิยมเดช นายอำเภอหนองขาหย่าง นางศรีสุดา เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี นายกำพล บัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมฯ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการวิถีชีวิตของชาติลาวครั่ง และชาติพันธ์ุกะเหรี่ยง(โปว์) พร้อมรับชมการแสดงเพลงเกี่ยวข้าวของตำบลดงขวาง การแสดงรำตงของพี่น้องกะเหรี่ยงตำบลแก่นมะกรูด การทอผ้าด้วยกี่เอวของพี่น้องกะเหรี่ยง การแสดงกลองยาวตำบลดงขวาง และการละเล่นโยนลูกสะบ้า พร้อมมีอาหารประจำถิ่นให้ได้ลิ้มลองรสชาติ

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่