การประชุมการพิจารณาคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายปัญญา วงษ์เวช เป็นประธานการประชุมการพิจารณาคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่