สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานีดำเนินการตามแนวทางเสริมสร้างศักยภาพการคลังท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานีดำเนินการตามแนวทางเสริมสร้างศักยภาพการคลังท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการลงพื้นที่เพื่อประเมินระบบการเงินและงบประมาณ (แบบประเมินสุขภาพการคลัง) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่