วันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย หยุดยาเสพติด”

26 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลางจังหวัดฯ นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย หยุดยาเสพติด” โดยมีนายอนุชา พัสถาน ปลัดจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงานฯ โดยมีภาคส่วนราชการ และเอกชน เข้าร่วมเดินขบวนกิจกรรมรณรงค์ฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี มีนายเสวก พุทธรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี นายชรินทร์ ไชยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ร่วมขบวนรณรงค์

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่