โครงการฝึกอบรมเกษตรกรและประกวดโครงการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศาลาประชาคมอำเภอลานสัก

นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรและประกวดโครงการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายชลอ กลิ่นเสียงดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงานฯ ซึ่งมีเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม ประมาณ 180 คน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีได้นำวัสดุการเกษตรมาสนับสนุนให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี ได้แก่ สารปรับปรุงดิน น้ำหมักชีวภาพ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และสมุดบัญชีครัวเรือน ณ ศาลาประชาคมอำเภอลานสัก วันที่ 15 มิถุนายน 2566

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่