ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยมี 14 หน่วยงาน เข้ารับการกลั่นกรอง

วันที่ 14 มิ.ย. 2566 เวลา 09.00 น. นายเสวก พุทธรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยมี 14 หน่วยงาน เข้ารับการกลั่นกรองจากทั้งหมด 17 โครงการ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอุดหนุนงบประมาณแก่หน่วยงานนั้นๆ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่