ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.1-0005 สายบ้านหนองสระ – บ้านเขาปฐวี อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 1) ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,600 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่