ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 15.30 น. ณ ศาลาปฎิบัติธรรมพระราชอุทัยโสภณ วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี วัดหนองขุนชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท โดยท่านพระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี ประธานฝ่ายสงฆ์และนายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประธานการจัดงานฝ่ายฆราวาส โดยที่ประชุมได้ซักซ้อมความพร้อมในการจัดงานร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดงานมีความพร้อม และทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน (MOU)
เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่