เปิดโครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ คิดสร้างสรรค์ เยาวชนอุทัยธานี คนดี เก่ง กล้า

วันนี้(23 พ.ย. 2565) เวลา 09.00 น. นายเสวก พุทธรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ คิดสร้างสรรค์ เยาวชนอุทัยธานี คนดี เก่ง กล้า ณ ห้องประชุมปาริชาตโรงเรียนหนองฉางวิทยา โดยมีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเข้าร่วมโครงการฯ โดยกิจกรรมหลักๆ ต้องการส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในเขตอำเภอหนองฉางร่วมพิธีเปิดพร้อมชมกิจกรรมของนักเรียน

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่