โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงานธุรการ

นายเสวก พุทธรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ/ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หลักสูตร “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงานธุรการ” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 16 มิถุนายน 2565

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่