กิจกรรมส่งมอบขยะอันตรายชุมชนจังหวัดอุทัยธานีเพื่อไปกำจัด

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งมอบขยะอันตรายชุมชนจังหวัดอุทัยธานีเพื่อไปกำจัด โดยมีนายเสวก พุทธรักษา และนางสมพร โต๋วสัจจา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ส่งมอบขยะอันตรายชุมชนให้แก่ บริษัท เอ็นไว แคร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ดำเนินการกำจัดขยะอันตรายด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมปริมาณขยะทั้งสิ้น 4,481 กิโลกรัม ณ ศูนย์รวบรวมขยะอันตรายชุมชน ศูนย์บริการด้านการเกษตรและปศุสัตว์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ต.หนองแก อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่