พิธีสมโภชกระถางธูปพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายนายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีสมโภชกระถางธูปพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีมีนางสมพร โต๋วสัจจา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมในพิธีฯ ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่