ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง การประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านร่องบง – บ้านสุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,240 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,440 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่