ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 7 ต.ประดู่ยืน – หมู่ที่ 2 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.อน กำหนด

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่