ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันนี้ (16 ธ.ค. 2564) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. ข้าราชการ/ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ อบจ.อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตร “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงานด้านพัสดุ” โดยมีนางสาวจุฬาภรณ์ ศรีสะอาด นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที 2) พ.ศ.2563 โดยมีนายชรินทร์ ไชยะ ปลัด อบจ.อุทัยธานี ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมเข้ารับการฝึกอบรม

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่