ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นผิวทางเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านการุ้ง – บ้านพุแก้ว อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี (ช่วงที่2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ดทรอนิกส์ (e-bidding)

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่