ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นผิวทางเพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1-0071 สายบ้านทัพหลวง – บ้านสระ อ.บ้านไร จ.อุทัยธานี ขนาดผวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่