โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี หลักสูตร “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการตั้งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ใหม่)”

นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี หลักสูตร “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการตั้งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ใหม่)” โดยมีนางนภัสชนน์ นิธิวรรณกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกล่าวรายงานในพิธีฯ และได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายโดย นายแสวงบุญ บุญรักศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่