กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีพร้อมนิติกรและกองช่างลงพื้นที่ ตรวจสอบ 26 รพ.สต.ที่โอนย้ายมาสังกัด อบจ.อุทัยธานี

กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีพร้อมนิติก…

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกพระเกียรติคุณ เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และเปิดกรวยดอกไม้และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566

วันนี้ (31 มี.ค.66) เวลา 08.30 ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชา…

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีนายชูชีพ สารีนนท์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติหน้าที่แทนนายปภาวิชญ์ บุษวะดี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีลงนามและประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตสร้างจิตสำนึกท้องถิ่นไทยไม่โกง โดยมีนายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และนายชรินทร์ ไชยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีลงนามฯ

ประชุมประจำเดือนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2566

นายชรินทร์ ไชยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเป…

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 6,10 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี – หมู่ที่ 9 ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าสำหรับใช้ ในกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดอุทัยธานี ปะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมที่2 ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์(เครื่องปรับอากาศ)ที่ห้องประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)เมืองพระชนกจักรี

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาวัสดุสำหรับใช้ในการอบรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อพัฒนารายได้ให้แก่ประชาชนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ของเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล ที่ใช้ในการปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังในเขตพื้นที่ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สายเลียบคลองชลประธาน(คลองทับเสลา) เขต ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 4,650เมตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่