ประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี (ก.จ.จ.)

 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ไนองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2567ดาวน์โหลด

 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2567ดาวน์โหลด

 
 
 
 
 
 

ประจำปี พ.ศ.2565

 
 
 
 
 
 
 
 

ประจำปี พ.ศ.2564

 
 
 
 
 
 
 
 

ประจำปี พ.ศ.2563

 
 
 
 
 
 
 

ประจำปี พ.ศ.2562

 
 
 
 
 
 
 

ประจำปี พ.ศ.2561

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ไม่มีการประกาศ-

ประจำปี พ.ศ.2559

 
 
 
 
 
 

ประจำปี พ.ศ.2558

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เข้าชมเนื้อหาเวอร์ชั่นเก่า
เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่