ประกาศการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์
#เรื่องวันที่ประกาศเปิดอ่าน
  
1รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 วันที่ 6 ตุลาคม 25576 ต.ค. 2014
2รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 วันที่ 24 ตุลาคม 255724 ต.ค. 2014
3รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 วันที่ 9 ธันวาคม 25579 ธ.ค. 2014
4รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 วันที่ 6 มกราคม 25586 ม.ค. 2015
5รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 วันที่ 7 มกราคม 25587 ม.ค. 2015
6รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 25586 ก.พ. 2015
7รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 วันที่ 17 มีนาคม 255817 มี.ค. 2015
8รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 วันที่ 28 เมษายน 255828 เม.ย. 2015
9รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 วันที่ 13 กรกฎาคม 255813 ก.ค. 2015
10รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 วันที่ 31 สิงหาคม 255831 ส.ค. 2015
11รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งวดเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 255816 ต.ค. 2015
12รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 งวดเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 25594 เม.ย. 2016
13รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 งวดเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 25597 ก.ค. 2016
14รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 งวดเดือนเมษายน - มิถุนายน 25607 ก.ค. 2017
15การตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดเดือนกรกฎาคม 2561 - เดือนกันยายน 256118 ต.ค. 2018