ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แสดง 1 ถึง 50 จาก 140 ผลลัพธ์
#เรื่องวันที่ประกาศเปิดอ่าน
  
1การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าถนน คสล. สายหมู่ที่ 8 ตำบลทัพหลวง - อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี - ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 ต.ค. 2019
2การประกวดราคาจ้างก่อสร้างทุ่นลอยน้ำกันผักตบชวา และวัชพืช (รอกั้นผักตบชวา) จำนวน 5 โครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาผักตบชวา และวัชพืชในแม่น้ำสะแกกรังและคลองสาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding)4 ต.ค. 2019
3การประกวดราคาจ้างก่อสร้างทุ่นลอยน้ำกั้นผักตบชวาและวัชพืช (รอกั้นผักตบชวา) จำนวน 5 โครงการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 ส.ค. 2019
4การประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องจักรกล ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ที่ออกปฏิบัติงานพัฒนาท้องที่อำเภอต่างๆ ในเขตจังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 ส.ค. 2019
5การประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.1-0014 สายบ้านเกาะเทโพ - บ้านท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 ก.ค. 2019
6การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นพื้นทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายที่ว่าการอำเภอลานสัก - บ้านเขาพระยาพายเรือ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 ก.ค. 2019
7การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นผิวทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านหนองสระ - บ้านเขาปฐวี อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 ก.ค. 2019
8การประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านหนองสระ - บ้านเขาปฐวี อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 ก.ค. 2019
9การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านเขาตะพาบ - บ้านชุมทหาร อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 ก.ค. 2019
10การประกวดราคาจ้างจัดทำระบบสายพานลำเลียงผักตบชวา โดยใช้เครื่องยนต์ดีเซล ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 ก.ค. 2019
11การประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเก้าอี้อัฒจันทร์สำหรับสนามกีฬา จำนวน 870 ที่นั่ง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3 ก.ค. 2019
12การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นผิวทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายเทศบาลหนองฉาง - บ้านท่าชะอม อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 มิ.ย. 2019
13การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ที่ใช้ในการออกปฏิบัติงานพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในเขตท้องที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดอุทัยธานี ตลอดจนสนับสนุนช่วยเหลืองานอื่น ๆ ที่ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2019
14การจัดซื้อวัสดุชั้นพื้นทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายเทศบาลหนองฉาง - บ้านท่าชะอม อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8000 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มิ.ย. 2019
15การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชั้นผิวทาง) เพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านหนองลัน – บ้านหินโหง่น อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 2019
16การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นพื้นทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านปากเหมือง - บ้านซับป่าพลู อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 มิ.ย. 2019
17การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านเขาตะพาบ - บ้านชุมทหาร อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 42000 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 มิ.ย. 2019
18การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับใช้ในโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สายบ้านการุ้ง – บ้านพุแก้ว ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่รวม 37,600 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิ.ย. 2019
19การประกวดราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ที่ออกปฏิบัติงานพัฒนาท้องที่อำเภอต่างๆ ในเขตจังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 มิ.ย. 2019
20ดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองยาง-บ้านหนองมะกอก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มิ.ย. 2019
21การประกวดราคาซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ (แขนยาว) หมุนได้รอบตัว เป็นเครื่องยนดีเซล 4 จังหวะ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 165 HP ระยะขุดไกลสุดไม่น้อยกว่า 18 เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10 มิ.ย. 2019
22การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 5 ตำบลหูช้าง - หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบ่มกล้วย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4 มิ.ย. 2019
23การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 2,3 ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี - หมู่ที่ 2 ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4 มิ.ย. 2019
24การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง คสล. สายหมู่ที่ 2 ตำบลหนองกระทุ่ม – หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางหรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 3000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31 พ.ค. 2019
25การประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อประปา โดยเชื่อมต่อจากประปาของเทศบาลเมืองอุทัยธานี มาใช้งานที่ศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี หมู่ที่ 5 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยปรับปรุงระบบท่อประปาจากท่อ PVC เป็นท่อเหล็ก รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31 พ.ค. 2019
26การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นพื้นทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายที่ว่าการอำเภอลานสัก - บ้านเขาพระยาพายเรือ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พ.ค. 2019
27การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 85 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ค. 2019
28การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงพื้นที่บึงพระชนก ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พ.ค. 2019
29การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลง สำหรับใช้ในโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในเขตพื้นที่อำเภอห้วยคต และอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พ.ค. 2019
30การจัดจ้างช่างฝีมือในการปั้นสิ่งจำลองต่าง ๆ ที่กำหนดให้มีขนาดรูปลักษณะใกล้เคียงกับสภาพธรรมชาติ รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนด เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 พ.ค. 2019
31การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เครื่องช่วยหายใจสำหรับปฏิบัติงานผจญเพลิง SCBA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พ.ค. 2019
32การจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พ.ค. 2019
33การจัดซื้อวัสดุอะไหล่ สำหรับเครื่องจักรกล เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านหนองยาง - บ้านหนองมะกอก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1240 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7440 ตารางเมตร โดยจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการซ่อมสร้าง น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและใช้เครื่องจักรกล อบจ. ดำเนินการ รายละเอียดตามที่อบจ.กำหนด ตั้งไว้ 1436000 บาท โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง13 พ.ค. 2019
34การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พ.ค. 2019
35การจัดซื้อวัสดุชั้นพื้นทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สามแยกทางหลวงหมายเลข 3456 - บ้านไร่ใหญ่ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 พ.ค. 2019
36การประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ1-0043 สายบ้านตลาดใหม่ป่าผาก - บ้านสมอทอง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 8 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12300 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 83400 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่อบจ.อุทัยธานีกำหนด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พ.ค. 2019
37การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ในการปฎิบัติงานโครงการ ขุดลอกคลองภายในเขตพื้นที่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี สายลำเหมืองตลองโพ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง หมู่ที่ 6, 5 ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ระยะยาวรวม 7000 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พ.ค. 2019
38การซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ในการปฏิบัติงานโครงการขุดลอกคลอง ภายในเขตพื้นที่อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สายลำเหมืองหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเก่า อำเภอหนองฉาง หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งพึ่ง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 8000 เมตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พ.ค. 2019
39การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นผิวทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านหนองยาง - บ้านหนองมะกอก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1240 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7440 ตารางเมตร (ช่วงงานทำผิวทาง) โดยเฉพาะเจาะจง7 พ.ค. 2019
40การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการของกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พ.ค. 2019
41การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการของกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พ.ค. 2019
42การจัดซื้อตรายางจำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการของกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พ.ค. 2019
43การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นผิวทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายแยกทางหลวงหมายเลข 3456 - บ้านไร่ใหญ่ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3 พ.ค. 2019
44การจัดซื้อแบบพิมพ์ทางราชการที่ต้องสั่งจากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง เพื่อใช้ในงานราชการกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พ.ค. 2019
45การประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง (โซล่าเซลล์) จำนวน 40 ชุด เพื่อติดตั้งที่บริเวณสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนกและที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดตาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2 พ.ค. 2019
46การจัดซื้อไม้ดอก เพื่อใช้สำหรับประดับตกแต่งสถานที่จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 และบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เม.ย. 2019
47การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพานและสิ่งก่อสร้าง ประกอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รวมทั้งที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เม.ย. 2019
48การจัดซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่นเพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านหนองยาง – บ้านหนองมะกอก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1240 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7440 ตารางเมตร โดยจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการซ่อมสร้าง น้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น และค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และใช้เครื่องจักรกล อบจ.ดำเนินการ รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด (ช่วงงานทำพื้นทางและผิวทาง) โดยเฉพาะเจาะจง25 เม.ย. 2019
49การจัดซื้อเครื่องเป่าลมแบบสะพายหลังเพื่อทำความสะอาดลู่ยางสังเคราะห์และงานด้านกีฬาจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เม.ย. 2019
50การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ในการปฏิบัติงานโครงการ ขุดลอกลำคลองภายในเขตพื้นที่อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี สายลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกลางดง - หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 4 ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน - หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งนาไทย เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ระยะทางยาว 6300 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 เม.ย. 2019