ยกเลิกประกาศฯ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์
#เรื่องวันที่ประกาศเปิดอ่าน
  
1ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 5 ตำบลหูช้าง - หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบ่มกล้วย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 มี.ค. 2019
2ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Para Asphalt Concrete สายบ้านเขาโคกโค-บ้านเขาขี้ฝอย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6 พ.ย. 2018
3ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านปากเหมือง-บ้านโป่งสามสิบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 ต.ค. 2018
4ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นพื้นที่ เพื่อใช้ซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านพุสำโรง-บ้านหนองสองห้อง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี (ช่วงที่1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26 ก.ย. 2018
5ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17 ก.ย. 2018
6ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 ก.ย. 2018
7ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการผลิตสารปรับปรุงดิน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 ส.ค. 2018
8ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านปากเหมือง-บ้านซับป่าพูล24 พ.ค. 2018
9ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิค จำนวน 1 คัน22 พ.ค. 2018
10ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2 โครงการ15 พ.ค. 2018