ประกาศผลผู้ชนะฯ
แสดง 1 ถึง 50 จาก 273 ผลลัพธ์
#เรื่องวันที่ประกาศเปิดอ่าน
  
1การดำเนินการประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องจักรกล ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 เม.ย. 2019
2การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 6 ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ - หมู่ที่ 14 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 เม.ย. 2019
3การประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า กระบะติดเครนไฮดรอลิค จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 เม.ย. 2019
4การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 2,4 ตำบลหนองไผ่แบน - หมู่ที่ 8 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2 เม.ย. 2019
5การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นผิวทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านโคกหม้อ - บ้านท่าทอง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 เม.ย. 2019
6การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 10 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต - หมู่ที่ 7 ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)1 เม.ย. 2019
7การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบึง - หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 เม.ย. 2019
8การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโปงนวล หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำรอบ - บ้านทุ่งสามแท่ง หมู่ที่ 5 ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 เม.ย. 2019
9การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 3 ตำบลหาดทนง - หมู่ที่ 7 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 เม.ย. 2019
10การประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 มี.ค. 2019
11การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 มี.ค. 2019
12การจัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรกล เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านพุสำโรง - บ้านหนองสองห้อง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มี.ค. 2019
13การจ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงของเยาวชน ประชาชนที่แสดงออกถึงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยในวันอนุรักษ์มรดกไทยและการรำถวายพระพรเทิดพระเกียรติ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มี.ค. 2019
14การจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าลานสนามกีฬาและโรงยิมอเนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มี.ค. 2019
15การประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองขาหย่าง-บ้านหนองโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26 มี.ค. 2019
16การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุชั้นพื้นทาง) จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านหนองยาง-บ้านหนองมะกอก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มี.ค. 2019
17การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน - หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 มี.ค. 2019
18การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองผักบุ้ง ตำบลทุ่งนางาม - บ้านป่าอ้อ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 มี.ค. 2019
19การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านพุสำโรง - บ้านหนองสองห้อง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มี.ค. 2019
20การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเขาดิน - บ้านเขาวง อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 มี.ค. 2019
21การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านพุสำโรง - บ้านหนองสองห้อง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มี.ค. 2019
22การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 22 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี - หมู่ที่ 1 ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 มี.ค. 2019
23การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 7 ตำบลหนองยาง - หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 มี.ค. 2019
24การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 1 ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ - หมู่ที่ 4 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 มี.ค. 2019
25การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ที่ใช้ในการออกปฏิบัติงานพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในเขตท้องที่อำเภอต่างๆ ของจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มี.ค. 2019
26การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุชั้นพื้นทาง) จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านโคกหม้อ - บ้านท่าทอง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มี.ค. 2019
27การจัดซื้อวัสดุอะไหล่ สำหรับเครื่องจักรกล เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายแยกทางหลวงหมายเลข 3456 - กิ่งอำเภอชุมตาบง อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มี.ค. 2019
28การจัดซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ไว้ใช้ในการเปลี่ยนถ่ายตามระยะเวลาที่กำหนดและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และเครื่องทุ่นแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มี.ค. 2019
29การจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มี.ค. 2019
30การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กระบะบรรทุก หมายเลขทะเบียน กง-1973 อุทัยธานี และรถยนต์(ตู้) หมายเลขทะเบียน นข-450 อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มี.ค. 2019
31การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานป้ายจราจร เพื่อใช้ติดตั้งในถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รวมทั้งที่ได้รับการถ่ายโอนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มี.ค. 2019
32การจัดซื้อวัสดุอะไหล่ สำหรับเครื่องจักรกล เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านพุสำโรง - บ้านหนองสองห้อง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 1) โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง6 มี.ค. 2019
33การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงพื้นที่บึงพระชนก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มี.ค. 2019
34การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์เครื่องจักรกล ที่ใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนลูกรัง ในเขตพื้นที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มี.ค. 2019
35การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นพื้นทาง เพื่อใช้ซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สาบบ้านพุสำโรง-บ้านหนองสองห้อง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6 มี.ค. 2019
36การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานด้านสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มี.ค. 2019
37การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินการทำแนวกันไฟในเขตอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ตามโครงการปลูกป่าชุมชนและเฝ้าระวังฟื้นฟูดูแลรักษาป่าสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มี.ค. 2019
38การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวบึงพระชนก จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มี.ค. 2019
39การจัดทำป้ายไวนิลสำหรับใช้ในโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มี.ค. 2019
40การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มี.ค. 2019
41การจัดจ้างทำป้ายผ้าใบไวนิล เพื่อใช้ในการประชุมโครงการปลูกป่าชุมชนและเฝ้าระวังฟื้นฟูดูแลรักษาป่าสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มี.ค. 2019
42การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการคัดแยกขยะอันตราชุมชน จังหวัดอุทัยธานี ณ ศูนย์รวบรวมขยะอันตรายชุมชน จังหวัดอุทัยธานี ศูนย์บริการด้านการเกษตรและปศุสัตว์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มี.ค. 2019
43การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำรอ (trap) และทุ่นลอยขวางกั้นผักตบชวาในแม่น้ำสะแกกรังในเขตพื้นที่ตำบลท่าซุง ตำบลสะแกกรัง และตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มี.ค. 2019
44การจ้างเหมารถยนต์โดยสารรับจ้าง ปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 44 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน และขนาดไม่ต่ำกว่า 28 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เพื่อนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ศึกษาดูงานในจังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี ในระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มี.ค. 2019
45การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านพุสำโรง - บ้านหนองสองห้อง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มี.ค. 2019
46การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ปฏิบัติงานสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มี.ค. 2019
47การจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในงานด้านสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มี.ค. 2019
48การจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟกระพริบโซล่าเซลล์) เพื่อใช้ในการติดตั้งในถนนสายต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 ก.พ. 2019
49การจัดซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่นเพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านพุสำโรง - บ้านหนองสองห้อง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 ก.พ. 2019
50การจัดซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่นเพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายแยกทางหลวงหมายเลข 3456 - กิ่งอำเภอชุมตาบง อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 ก.พ. 2019